Sankthans og Grill aften for klubbens medlemmer kl. 17

23/06/2018

Hente brænde til bål d. 21/6 kl. 17 fra klubben:

Sankthans aften:
kl. 16 Opsætning af telte m.m.
kl. 17 Grill aften for klubbens medlemmer/hjælpere
kl. 18 Salgstelt og snobrødsbagning åbner
kl. 19:30 Båltale v. Niels Viggo Lynghøj
Herefter tændes bålet og sommeren synges ind