Instruktion

Instruktionen foregår altså samtidig med motionsaften. Det er derfor aftalt at de der skal instruerer skal møde 10 minutter før motions aften dvs. kl. 18:20. På denne måde vil der være sat bådhold for instruktionen inden motionsaften. Der skulle være både nok til alle. Desuden er det aftalt at instruktionsbådene evt. afventer motions bådene er kommet af sted, således at broen ikke er blokeret at kaniner, som er længe om at komme af sted.

Før man får lov til at ro sammen med andre skal man lære roteknikken, og have almen kendskab til bådene man roer i og grejet man benytter. Struer Roklub stiller her instruktører til rådighed. Instruktørene er uddannet af DFfR (Dansk Forening for Rosport). Målet med instruktionen er ikke kun at få de nye roere til at lære roteknikken, men også at tegne et billede af rosportens forskellige grene.

For at gøre uddanelsen så bred som muligt, og for at lære nogle af de gamle roer at kende er det normalt at man ikke kun er tilknyttet en instruktør.De første 4-7 gange man er ude at ro, roer man sammen med instruktøren. Man lærer at styre både, lægge den til bro og meget andet. En lektionsplan vil typisk se således ud:

1. lektion Klubbens instruktører præsenteres
* Der forklares om
* -inskrivning i protokollen
* -dagligt rofarvand.
* -roning indtil frigivelse
* -husorden
* -påklædning (løstsiddende tøj og flade sko)
* -materiellet, bådtyper, årer mv
* -bæring og placering af årer
* -grundstøning, båden skal forlades omgående.
* -løfteteknik
* Ved broen forklares hvordan man kommer ombord i båden og hvordan man kommer sikkert i land igen. Der forklares om de mest brugte rotag.

* 2. lektion Kort repetition af lektion 1. Roning i langsomt tempo.
* Roning uden at kigge på sin egen årer.
* Der forklares hvordan man bremser båden.

* 3. lektion Kort repetition af lektion 2. Der roes i almeindeligt tempo, og man prøver at styre båden ved hjælp af årene

* 4. lektion Repetition af lektion 3. Man prøver at skifte plads i båden.
* Der forklares om hvordan man lægger til ved broen og på stranden.
* Der forklares hvordan man fortøjer båden.

* 5. lektion Alle øvelser gentages. Man prøver at styre båden, give kommandoer og ligge til broen.

Efter hver lektion noteres på en tavle hvem der har instrureret en, samt hvilke lektioner der er gennemgået. For at kunne blive frigivet så man må ro med andre skal man betale kontingent og have gennemført ovenstående lektionsplan og aflægge en svømmeprøve. Man skal kunne svømme mindst 300 m. Størrelsen af kontingentet afhænger af om man er ungdomsroer, senior eller under uddannelse. Når man er frigivet har man lov til at ro med de andre i klubben uden instruktøren er med. Den eneste betingelse der stilles er at den ansvarlige for båden har gennemgået et korttursstyrmandskursus.

Det er normalt muligt at tage korttursstyrmandskurset om efteråret. Kurset foregår i klubben. De fleste, der har været medlem i roklubben i 1 eller 2 år, har taget dette kursus, så der er nok at ro sammen med. Føler man sig stadig en smule usikker er man altid velkommen til at tage med en instruktør ud for at få genopfrisket sin viden.

Kanin
Det første år man er roer er man på "prøve". For at man kan kende forskel på om man er ny eller en gammel roer kaldes de nye roere for kaniner.